Noorlander en Van Veen
Bedrijfsmakelaardij en vastgoedmanagement


Noorlander en Van Veen
Postbus 78
4760AB Zevenbergen
0168-326550
info@noorlandernvm.nl

VvE management

Appartementeigenaren zijn allen lid van de Vereniging van Eigenaren, zoals wettelijk verplicht. Noorlander en Van Veen Vastgoedmanagement bestuurt de vereniging voor de leden, voert de administratie van de vereniging, stelt een onderhoudsplan op en begeleidt en regelt de uitvoering van het onderhoud.

Als eigenaar van een appartement zal dit geen dagelijkse kost voor u zijn. Hiervoor is expertise en tijd nodig. Wij zijn gespecialiseerd dienstverlener voor het besturen van Vereniging van Eigenaren. Door de uitgekiende aanpak weten wij het woongenot en de technische staat van uw appartement te behouden of te vergroten. Dit zal voor u direct voordeel opleveren tijdens het bewonen van uw appartement en bij eventuele verkoop in de toekomst.

Onderdeel van onze activiteiten is:
  • Toezicht houden op nalevering van het huishoudelijk regelement en van de bepalingen in de splitsingsakte;
  • Uitschrijven van de jaarvergadering;
  • Uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering;
  • Beheren van de geldmiddelen en innen van periodieke betalingen (servicegelden);
  • Organiseren van onderhoudswerkzaamheden.